Get Adobe Flash player

ข้อมูลร้องเรียน

 

 

 
เขียนวันที่ 12/07/2560, 15:47 โดย prvrk
29-62              เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 นายวิรัช ภู่ช่าง หัวหน้าแผนกเดินเครื่องกะ 2 เขื่อนวชิราลงกรณ นายอานนท์ อินทร์สุข ช่างระดับ 4 แผนกประสิทธิภาพ ให้การต้อนรับ ดร.เฉลียว เกตุแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในโอกาสนำคณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ศูนย์สุพรรณบุรี) จำนวน 11 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการใช้ประโยชน์บริเวณลุ่มน้ำแควในการผลิตกระแสไฟฟ้า...
เขียนวันที่ 12/07/2560, 15:45 โดย prvrk
29-61              เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 นายชัชวาลย์ วงษา หัวหน้าแผนกประสิทธิภาพ กองเดินเครื่อง เขื่อนวชิราลงกรณ นายมณเฑียร วรนิมมานนท์ ช่างระดับ 8 แผนกประสิทธิภาพ กองเดินเครื่อง และนางสาวอริยา เหมือนใจ วิทยากรระดับ 5 แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านพลังงานให้แก่เยาวชน และประชาชนมีมาร่วมโครงการโรงเรียนเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 ณ บริเวณทางเข้าโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายประเทศ...
เขียนวันที่ 12/07/2560, 15:10 โดย prvrk
29-60-zero-accident-campaign-2017              การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนวชิราลงกรณ ได้รับการประกาศเกียรติคุณโล่รางวัลระดับทองแดง (Zero Accident Campaign) ประจำปี 2560 จากสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน                 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 31 ณ...
เขียนวันที่ 12/07/2560, 14:59 โดย prvrk
28-61              เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ว่าที่ร้อยตรีสุจินต์ ศรีวิเชียร นายอำเภอทองผาภูมิ นายศราวุธ ธนศิลปวิทยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ-ปฏิบัติการ นายมาโนช เอกะกุลานันต์ ช่างระดับ 10 กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า และนายสม ขุมโมกข์ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอทองผาภูมิ และนางพัชรา ดีหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี พร้อมคณะ ณ...
เขียนวันที่ 12/07/2560, 14:51 โดย prvrk
23-60-2560                  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนวชิราลงกรณ ร่วมกับอำเภอทองผาภูมิ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เทศบาลตำบลทองผาภูมิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการผลผลิตทางการเกษตร และการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ ร่วมกันจัดงาน “วันผลไม้ของดีอำเภอทองผาภูมิและสืบสานประเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรม” พร้อมจัดแสดงวิถีชีวิตของชนเผ่า ได้แก่ ชาวไทยอีสาน กระเหรี่ยง มอญ ม้ง-เย้า การแสดงแสง สี เสียง “ชุดทองผาภูมิร่วมใจ ถวายอาลัย พ่อหลวงภูมิพล”...

เขื่อน กฟผ.Navigation

เว็บไซต์ภายนอก
บุคคลออนไลน์

มี 56 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์