Get Adobe Flash player

ข้อมูลร้องเรียน

 

 

 
เขียนวันที่ 08/08/2560, 15:35 โดย prvrk
28-63              เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 นายศราวุธ ธนศิลปวิทยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ-ปฏิบัติการ  นายสุรพล กองแก้ว หัวหน้ากองบริหาร  นายสม ขุมโมกข์ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์  นายวิชิต ขวัญสูนู ช่างระดับ 7 แผนกรักษาความปลอดภัยเขื่อนวชิราลงกรณ เข้าร่วมโครงการร่วมใจปลูกต้นกล้ายางนา เพื่อเทิดพระเกียรติในการสงวนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเฉลิมพระเกียรติฯ...
เขียนวันที่ 08/08/2560, 15:32 โดย prvrk
28-62              เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 นายศราวุธ ธนศิลปวิทยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ-ปฏิบัติการ  นายสุรพล กองแก้ว หัวหน้ากองบริหาร  นายสมศักดิ์ อริยวงค์ ช่างระดับ 9 กองเดินเครื่อง  นายสม ขุมโมกข์ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ “ทองอุไร” เหลืองทั้งตำบลท่าขนุน เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ เทศบาลตำบลท่าขนุน...
เขียนวันที่ 08/08/2560, 15:23 โดย prvrk
27-63              ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำพบผู้ปฏิบัติงานเขื่อนวชิราลงกรณ เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุวิสัยและพันธกิจของสายงานผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ              เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 นายธนรัชต์ ภุมมะกสิกร ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ พบผู้ปฏิบัติงานเขื่อนวชิราลงกรณ เพื่อมอบนโยบายให้กับผู้ปฏิบัติงานเขื่อนวชิราลงกรณ โดยมีนายดิลก ธโนศวรรย์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ...
เขียนวันที่ 08/08/2560, 12:10 โดย prvrk
27-62                 วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 นายธนรัชต์ ภุมมะกสิกร ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เป็นประธานพิธีปักหมุดโครงการก่อสร้างเส้นทางจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 65 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณท้ายน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ โดยมีนายดิลก ธโนศวรรย์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ  นายศราวุธ ธนศิลปวิทยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ-ปฏิบัติการ...
เขียนวันที่ 08/08/2560, 12:07 โดย prvrk
27-61                 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนวชิราลงกรณ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 65 พรรษา วันที่  28 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณสวนปาล์มข้างศาลาชมวิว เขื่อนวชิราลงกรณ โดยมีนายสมศักดิ์ ศรีเทียมทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดทองผาภูมิ เป็นประธานในพิธี และนายดิลก ธโนศวรรย์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ...

เขื่อน กฟผ.Navigation

เว็บไซต์ภายนอก
บุคคลออนไลน์

มี 30 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์